Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Vervolgcursus Metro  

Nog een cursus!
In de stoomcursus metro heb je geleerd hoe je kunt praten, kijken naar dingen en hoe je mensen ontmoet. Deze cursus gaat wat dieper op die zaken in en leert je ook wat features zijn, hoe je jezelf beschrijft en hoe je help over een onderwerp kunt krijgen.

Jezelf beschrijven
In de metro kun je jezelf een geslacht en een beschrijving geven. Het wordt door andere metro'ers op prijs gesteld als je dit doet. Eerst het geslacht:
*geslacht instellen*
Spelers in de metro hebben een geslacht. Dit geslacht komt normaalgesproken overeen met je echte geslacht: het is niet verboden om het andere geslacht te nemen, maar je riskeert er boze blikken mee. Je stelt je geslacht zo in:

@geslacht mannelijk of @geslacht vrouwelijk
Wat is er nu gebeurd? Je hebt nu een geslacht gekregen die mensen kunnen opvragen met (met bv. ppl, doe maar eens). Tevens heb je mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gekregen (hij/zij, zijn/haar, etc). Nu je eenmaal mannelijk of vrouwelijk bent, kun je iets leuks doen! Doe bv. @geslacht lekker. Als je nu ppl me doet, zie je dat je nog steeds mannelijk/vrouwelijk bent (M/V) met bijbehorende voornaamwoorden, maar je geslacht lekker is! Speel daar maar eens mee :)
*beschrijving instellen*
Als iemand naar je kijkt, ziet die je beschrijving. Als je dat nog niet ingesteld hebt, is die " Je ziet iemand die '@beschrijving ...' zou moeten typen." Doe maar eens kijk me. Da's niet mooi! Het is dus goed een beschrijving te maken. Daarin kun je zetten wie je bent en/of hoe je eruitziet, maar een fantasiebeschrijving of "Een newbie die het nog aan het leren is." kan ook (als je dat maar later verandert!). Er zijn twee manieren om jezelf te beschrijven:
@beschrijving "Bla bla bla."
Als je het zo doet wordt Bla bla bla je beschrijving. Als je een lange beschrijving wilt instellen of iets aan je beschrijving wilt
veranderen, is er een betere manier:
/me
Je komt nu in de editor (Pico). Daarin kun je gewoon je tekst typen. Met ctrl-k haal je een regel weg en als je klaar bent met editten doe je ctrl-x. Succes!

Communiceren
In de stoomcursus heb je geleerd dat je met het commando zeg of " kunt praten. Er zijn echter veel meer commando's om te communiceren met anderen. Daarover leer je nu meer.
*Emoties*
Met het commando zeg kun je een tekst zeggen. Het is echter ook mogelijk iets te vragen, te huilen, te grinniken, te juichen etc. Dat doe je (meestal) door de eerste twee letters te nemen: vr, hu, gr, ju, en daarachter een tekst. Tik maar eens ju hoi. Er zijn heel veel van dit soort commando's, die leer je vanzelf, probeer ze maar uit!
*Pagen*
Als je iets zegt (of huilt, grinnikt, lacht etc) zien de mensen in dezelfde kamer die tekst. Het is ook mogelijk een prive-message naar iemand te sturen, ook al zit die persoon in een andere kamer. Dat kan op twee manieren:

page naam tekst
>naam tekst
Ze komen beide neer op hetzelfde, maar zien er iets anders uit. Doe eens page me test en >me test, dan zie je het verschil. Je hebt nu meteen geleerd dat me voor jezelf staat.
*Iets doen/emoten*
Je kan naast dingen zeggen ook dingen doen. Dit heet 'emoten'. Je doet dit met het commando emote, of veel korter met : (een dubbele punt). Doe maar eens :zwaait en je zult zien dat je zwaait.

Verplaatsen
In de stoomcursus heb je geleerd dat je naar iemand toe kan gaan door volg naam te doen. Nu leer je wat meer manieren om je te verplaatsen.
*ga #..*
Als je naar een kamer is waar niemand is, werkt volg naam niet meer. Als je het objectnummer van die kamer weet, dan kun je er toch naar toe. Neem bv. Bovenaan de trap van het centraal station, da's #11. Om erheen te gaan tik je dan:

ga #11
Objectnummers van kamers kun je o.a. achterhalen door ppl, of als je de eigenaar van een kamer weet, door @audit <naam eigenaar> te doen.
*exits gebruiken*
Een kamer kan met een zogenaamde 'exit' (in- of uitgang) verbonden zijn met een andere kamer. Neem bv. het centraal station. Daar heb je onder andere dit zien staan: "Bij de ingang van de metro zie je de informatiebalie (ib) en de helpdesk (h)." De exits die je hier ziet staan zijn ib en h. Dat betekent dat je h kunt typen, en je dan in de helpdesk komt. Daar zie je ook weer exits staan, en zo kun je lekker rondwandelen.
*naar huis*
Als je de metro binnenkomt, kom je nu (waarschijnlijk) op het centraal station binnen. Dat komt omdat dat je thuis is. Je kan direkt naar je thuis door middel van het commando thuis. Later zul je waarschijnlijk of een eigen kamer of die van een ander als thuis hebben. Daar geldt dan hetzelfde voor.

Features en verbs
Je hebt inmiddels gemerkt dat alles in de metro met commando's gaat. Zeg, wie, @geslacht, hu, dit zijn allemaal commando's. De officiele term voor commando's is verbs. We hebben het dus over het verb ppl, het verb gr, etc. Een heleboel verbs heb je al standaard tot je beschikking. Er zijn echter ook veel verbs die je pas kunt gebruiken nadat je zogenaamde features hebt toegevoegd. Op zo'n feature staan dan een aantal verbs die door iemand uit de metro geprogrammeerd zijn, en eenieder die het feature aan zichzelf toevoegt kan de verbs gebruiken. Als je meer wilt weten over features kun je twee dingen doen. Binnen de metro is het featuremagazijn (#8100) the place to be. Daar kom je dus met ga #8100. In de beschrijving van de kamer vind je vervolgens meer uitleg. Op het www kun je op de featurespagina kijken op http://www.demetro.nl/beginners/feat/. Hier leer je hoe je snel de 30 belangrijkste features kunt toevoegen en vind je overzichtelijke lijsten van verbs op thema gerangschikt, uitprintbaar! Zo kun je ze snel leren dus.

Help krijgen
Er zijn, naast deze cursussen en de metropagina, twee manieren om hulp te krijgen. Ten eerste is er een uitgebreid helpsysteem. Je kan over veel verbs en onderwerpen help krijgen door simpel help <woord> in te tikken. Doe maar eens help gen-index! Ten tweede zijn veel metro'ers bereid je te helpen. Als je wie of ppl doet zie je voor een aantal mensen een H staan. Dat zijn Hulpvaardige Bouwvakkers, die aangesteld zijn om mensen te helpen. Maar ook anderen zullen je vast willen helpen! Mocht je dus ergens niet uitkomen en het help-systeem biedt ook geen soelaas, schroom dan niet hulp te vragen. Dit was de tweede metrocursus. Er komen waarschijnlijk nog meer cursussen, maar die moeten nog geschreven worden.. op- of aanmerkingen kun je mailen naar dIMITRI.