Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Sociaal De Metro in de media  
Terug

Newbe deel 6 : De gelijkenis van den Goddelijke Zending 13 augustus 1996

"Wat ik nu ontdekt heb!" roept Stoffeltje luid.
De Tas is haar post aan het lezen en hoort haar niet.
Brite (dat ben ik) kijkt haar vragend aan.

In een virtuele salon zitten wij bij elkaar en babbelen genoegelijk. Stoffeltje zit op de sofa te smoezen met een nerd.
" Hij is ook een Gereformeerde!" roept ze naar mij en (tegen de Nerd): "Brite en ik ook!"
"Nog steeds?!?" vraagt de nerd belangstellend.
"Eens gereformeerd, altijd gereformeerd," antwoord ik smalend.
" Wij houden erg van het Vleesgeworden Woord!" oppert Stoffeltje.
" Pardon?" stamelt de nerd.
Ik leg uit "Het Woord dat Vlees werd ( joh...: vers 14). DAT MOET JE KENNEN ..als een der onzen."
En Stoffelt zegt:" Het is net als met sm, dat trekt ook gereformeerden, met moo's is dat hetzelfde. Volgens een recent onderzoek gedaan op de VU naar moo's in Nederland - afstudeerscriptie van iemand uit de Metro- is 70% van moo-gebruikers oorspronkelijk gereformeerd of iets vergelijkbaars (vrijgemaakt, hervormd etc.)"
"Doen jullie aan sm dan?" vraagt de nerd.
Ik kreun en raak vervolgens in een levendige conversatie verstrengeld met Stoffeltje over het Vlees dat Woord werd en Woorden die Vlees werden. Zijn wij daarom zo verslaafd?!? Wij laten onze huiskamerfilosofie‘n erop los. De Nerd vertrekt verschrikt naar andere regionen en De Tas voegt zich bij ons.
"Goh, wat had ik vandaag weer een fijne brief," zucht ze.
Stoffeltje en ik gaan er maar niet op in, want ze verzamelt metrominnaars alsof het een kerkcollecte is, bovendien is De Tas van-huis-uit een ongelovige en heeft vanuit dien verstande toch een ander moraal :))). "Zeg Tas, hoe zit het momenteel met jouw Woorden, worden ze al Vlees?" vraagt Stoffeltje om haar in ons gesprek te betrekken.
Ik ga ondertussen in de Bijbel zoeken wat er nou eigenlijk precies staat in Johannes, want De Tas heeft mij allang deelgenoot gemaakt van haar vervleselijkingen... Tot mijn verbazing sla ik het vrijwel direkt op in de vertaling van de Synode te Dordrecht in de jaren MDCXVIII: Het vleeschgeworden Woord (Johannes 1. vs14): Het Woord is Vleesch geworden en heeft onder ons gewoond, vol genade en waarheid. (* Johannes bedoelt overigens Christus).

Als ik na lezing mij in de Salon beweeg, hoor ik nog net dat Stoffeltje beweert dat het logisch is dat talige omgevingen gereformeerden aantrekken: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God!
"Het is een Goddelijke bezigheid: het rondwandelenden in moo's. Jouw verslaving is zelfs vergelijkbaar met de Doopdrang van Johannes."
" Uhh?" moppert De Tas.
" Johannes de Dooper.." legt Stoffeltje uit. "...was als hij nu had geleefd een salesman van modems geworden, of had zijn eigen moo gestart en had, zoals jij, zijn discipelen de moo in geholpen."
" He ja," roep ik, " de vermenigvuldiging der brooden : get wired! de overspelige vrouw: the geek-girl ( joh.8)"
" Is dat niet :'wie zonder zonde is werpen de eerste steen?'?" vraagt Stoffeltje. Haar bijbelkennis is veel beter dan de mijne, maar ik heb Het Boek nu naast me liggen. We babbelen nog wat over het breken van broden en vissen, de berispingingen der schriftgeleerden en besluiten dan om "iegelijk heen te gaan naar zijn huis".

" Hebben jullie het alsjeblieft niet meer over religie, waar ik bij ben, ik snap er niets van..." zucht De Tas.
"Kom, kom," glimlacht Stoffeltje " Jij was de eerste van ons met Goddelijke Zending..."
Voor ik ga uitloggen, beloven we elkaar om in de toekomst Gelijkenissen (verhaaltjes als metafoor) in onze metroconversaties te gaan gebruiken.

Ik draaf door: " Net als Lazeres kan ik ten alle tijden opgewekt worden - uit de Digitale Slaap, uit de dood - in de Moo is wederopstanding mogelijk..."
En Stoffeltje preekt; "Digitale honger kan gestild worden met Virtuele vermenigvuldigingen! Op de zee kan gewandeld worden, komende tot het schip."
En De Tas zegt besmuikt: " Dames, dames... zo blijven jullie eeuwig smachten naar het Vleeschgeworden Woord... ;-)

Wordt vervolgd

poppy