Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Programmeren voor beginners 2.0  

Een paar handige rijtjes
Al deze rijtjes kan je ook opzoeken in de Metro zelf. Om het je wat makkelijker te maken heb ik ze voor je op een rijtje gezet.

Persoonlijke voornaamwoorden
Als je wilt proggen en je wilt dat het verbje zich aanpast aan de persoon op wie je het uitvoert, dan heb je dit rijtje nodig. Meer informatie over hoe dit precies werkt kan je opzoeken in Programmeren voor beginners 1.1.

  prc: "Zichzelf"
  ppc: "Zijn/Haar"
  poc: "Hem/Haar"
  psc: "Hij/Ze"
  pr: "zichzelf"
  pp: "zijn/haar"
  po: "hem/haar"
  ps: "hij/ze"

Ascii
Soms wil je speciale tekens gebruiken. Dat kan door deze tabel te gebruiken. Kies iets uit de tabel en zet daarvoor &# en je ziet het teken als het goed is. Een en ander kan afhangen van de client die je gebruikt.

 .-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----.
 | 32 | 48 0| 64 @| 80 P| 96 `|112 p|128 |144 |160 |176 |192 |208 |224 |240 |
 | 33 !| 49 1| 65 A| 81 Q| 97 a|113 q|129 |145 |161 |177 |193 |209 |225 |241 |
 | 34 "| 50 2| 66 B| 82 R| 98 b|114 r|130 |146 |162 |178 |194 |210 |226 |242 |
 | 35 #| 51 3| 67 C| 83 S| 99 c|115 s|131 |147 |163 |179 |195 |211 |227 |243 |
 | 36 $| 52 4| 68 D| 84 T|100 d|116 t|132 |148 |164 |180 |196 |212 |228 |244 |
 | 37 %| 53 5| 69 E| 85 U|101 e|117 u|133 |149 |165 |181 |197 |213 |229 |245 |
 | 38 &| 54 6| 70 F| 86 V|102 f|118 v|134 |150 |166 |182 |198 |214 |230 |246 |
 | 39 '| 55 7| 71 G| 87 W|103 g|119 w|135 |151 |167 |183 |199 |215 |231 |247 |
 | 40 (| 56 8| 72 H| 88 X|104 h|120 x|136 |152 |168 |184 |200 |216 |232 |248 |
 | 41 )| 57 9| 73 I| 89 Y|105 i|121 y|137 |153 |169 |185 |201 |217 |233 |249 |
 | 42 *| 58 :| 74 J| 90 Z|106 j|122 z|138 |154 |170 |186 |202 |218 |234 |250 |
 | 43 +| 59 ;| 75 K| 91 [|107 k|123 {|139 |155 |171 |187 |203 |219 |235 |251 |
 | 44 ,| 60 <| 76 L| 92 \|108 l|124 ||140 |156 |172 |188 |204 |220 |236 |252 |
 | 45 -| 61 =| 77 M| 93 ]|109 m|125 }|141 |157 |173 -|189 |205 |221 |237 |253 |
 | 46 .| 62 >| 78 N| 94 ^|110 n|126 ~|142 |158 |174 |190 |206 |222 |238 |254 |
 | 47 /| 63 ?| 79 O| 95 _|111 o|127 |143 |159 |175 |191 |207 |223 |239 |255 |
 `-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----'

Ansi
Soms wil je met kleurtjes werken. Je kan deze kleurtjes opzoeken door kijk $ansi te typen in de metro.
Je krijgt dan het volgende te zien:

De volgende codes worden ondersteund:

 ANSI kleuren:

  %[fg_****] ......... Stelt de voorgrondkleur van de tekst in.
  %[bg_****] ......... Stelt de achtergrondkleur van de tekst in.
             Op de plaats van "****" moet de kleur worden
             ingevuld: "black", "red", "green", "yellow", "blue",
             "magenta", "cyan", "white".

 ANSI attributes:

  %[bold] ............ Maakt de tekst vet (of helder verlicht).
  %[blink] ........... Laat de tekst knipperen.
  %[concealed] ....... Maakt de tekst donker.
  %[reverse] ......... Zet de tekst reversed (dus negatief) op het scherm.
  %[underscore] ...... Onderlijnt de tekst.
  %[off] ............. Zet alle attributes uit.

 ASCII control codes:

  %[bs] .............. Backspace
  %[cr] .............. Carriage Return (naar begin van de regel)
  %[lf] .............. Line Feed (naar volgende regel)
  %[bell] ............ Een belletje (ASCII 7)

  %[ascii;****] ...... Geef letterlijke ASCII-codes mee.
  %[literal;****] .... Geef letterlijke ANSI-codes mee.

Bijvoorbeeld:

 "Deze tekst komt in %[fg_blue]blauw%[off] op je scherm."
 "Dit is %[bold;fg_yellow]vet en cheil[%off] !"
 "Nu een CR-LF... %[ascii;13;10]Dat was 'm!"
 "tijmen's favoriete code: %[literal;36;1m]cyan-bold dus%[off]"
Ik hoop dat je met deze rijtjes al iets minder zoekwerk hoeft te verrichten. Heb jij andere rijtjes die hier ook bij zouden kunnen of vragen over deze handleiding, dan kan je terecht bij Troel.