Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Hoe zit het met.. errors  

Hoe zit het met.. errors
E_NONE (No error) Dit is het meest vreemde error wat er is. Het betekent dat er GEEN error is.
E_TYPE (Type mismatch) Dit error krijg je bv als je "iets" bij 5 optelt. Je kan geen getal bij een string optellen dus krijg je dit error.
E_DIV (Division by zero) Als je een getal door 0 deelt krijg je deze foutmelding.
E_PERM (Permission denied) Dit betekent dat je geen toestemming hebt te doen wat je wilde doen. Meestal is dat als je iets probeert te veranderen wat van iemand anders is.
E_PROPNF (Property not found) Zodra er in een van je verbs om een property wordt gevraagd die niet bestaat wordt E_PROPNF gegenereerd.
E_VERBNF (Verb not found) Zelfde als E_PROPNF, alleen hier gaat het om verbs.
E_VARNF (Variable not found) Weer ongeveer hetzelfde. Hier betreft het echter een Variabele. Als je bijvoorbeeld in een verb de volgende regels hebt: while (1 != 0) tel = tel + 1; endwhile en je vergeet de regel tel = 0; er voor te zetten om de varaiabele te definiŽren dan krijg je E_VARNF.
E_INVIND (Invalid indirection) Geeft aan dat je een ongeldige player, kamer of iets anders wat er gevraagd wordt hebt opgegeven.
E_RECMOVE (Recursive move) Dit error krijg je als je jezelf verplaatst naar een object dat je bij je hebt. Als deze foutmelding er niet zou zijn zou je in jezelf zitten en dat is nogal lastig.
E_MAXREC (Too many verb calls) Als je in je verb teveel verbs aanroept zodat de server het niet meer aankan krijg je dit error.
E_RANGE (Range error) Als je bijvoorbeeld in de lijst {1, 2, 3} het 4e element opvraagt wordt E_RANGE gegenereerd.
E_ARGS (Incorrect number of arguments) Dit error komt als je bv. 2 argumenten opgeeft waar er 3 nodig zijn.
E_NACC (Move refused by destination) Als je niet in een kamer mag krijg je dit error.
E_INVARG (Invalid argument) Als je een verkeerd argument opgeeft krijg je dit error.
E_QUOTA (Resource limit exceeded) Dit kan 2 dingen betekenen:
1. Je hebt te veel dingen achter elkaar gemaakt. Typ @measure summary me om weer verder te kunnen gaan.
2. Je quota is op. Typ @quota om het te meten. Ook meet is een handig verb hiervoor.