Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Spelletjes in de Metro  

Stratego
Voor meer help, typ: handl

In deze kamer kun je stratego spelen tegen iemand. Een overzichtje van de belangrijkste verbs om te spelen:

speel met <iemand> - Daag iemand uit voor een potje stratego
zet <zet> - Verzet een stuk (bv. 'zet a4a5')

Voor je kunt spelen moet je natuurlijk wel eerst je opstelling bepalen. Als je al enkele correcte setups gemaakt hebt, kun je er eentje uitkiezen met:

use <naam setup>

En voordat je een correcte setup hebt, moet je die natuurlijk maken. Hiervoor zijn de volgende verbs:

sedit [<naam setup>][[<regelnummer>]]
scomp [to] [<naam setup>]
sview [<naam setup>]


Voor meer info over het gebruik van de verbs, typ: handl

Verklarinkje van de symbooltjes:

S - Spion (1)			k - kapitein (4)

V - Veldmaarschalk (1) s - sergeant (4)

G - Generaal (1) m - mineur (5)

K - Kolonel (2) v - verkenner (8)

M - Majoor (3) b - bom (6)

L - Luitenant (4) f - vlag (1)
Deze gebruik je dus bij het maken van een setup, en krijg je te zien op het speelbord.

Algemeen
(Voor woorden die met hoofdletters geschreven staan, is uitgebreide help beschikbaar. Typ voor help over bijvoorbeeld SEDIT: 'handl:sedit' of 'handl sedit')

Voordat je kunt beginnen met het spelen van stratego, moet je natuurlijk eerst bepalen hoe je opstelling eruit gaat zien. Je moet dus eerst een (of meerdere) opstelling(en) maken. Dit doe je m.b.v. de verbs SEDIT en SCOMP. Met SEDIT edit je een setup, en met SCOMP laat je hem controleren en sla je hem op. Je kunt een overzicht krijgen van de setups die je al gemaakt hebt m.b.v. de verbs SVIEW en SNAMES. Je kunt meerdere setups opslaan, zodat je als je gaat spelen alleen nog maar hoeft te kiezen welke je wilt gebruiken.

Voordat je begint te spelen, moet je ook instellen welke van je opgeslagen setups je wilt gebruiken. Je kunt ook gebruik maken van enkele 'ingebouwde' of 'builtin' setups. In dat geval hoef je dus niet zelf een setup te maken. Het instellen van de te gebruiken setup doe je d.m.v. het verb USE.

Heb je eenmaal een setup ingesteld, dan kun je gaan spelen. Je daagt iemand uit om te spelen d.m.v. het verb SPEEL. Als je eenmaal begonnen bent kun je zetten doen met het verb ZET. Mocht je tijdens het spelen in een min of meer hopeloze situatie terechtkomen, dan kun je het spel opgeven m.b.v. het verb VERLIES.

Verder zijn er nog enkele OPTIES wat betreft de spelregels.

En natuurlijk moet je wel voor welke STUKKEN de letters 'S','k' enz. staan. Dat zie je dus als je 'handl:stukken' intypt.

Voorbeelden:
Het maken/opslaan van opstellingen: VB_EDIT
Het instellen van de te gebruiken setup: VB_USE
Het spelen zelf: VB_SPEL