Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo De Metroregels  

*** ALGEMENE REGELS IN DE DIGITALE METRO ***
De Digitale Metro (DDM) is een onafhankelijke virtuele wereld die gehost wordt door xs4all. Naast de regels die door xs4all zijn opgesteld zijn er, door het specifieke karakter van DDM, regels opgesteld die alleen hier gelden. Als je op- of aanmerkingen hebt over deze regels, dan horen we dat graag van je, door email een email naar Oppers. E-mail naar dit adres gaat direct naar de oppers, de beheerders van de metro die verantwoordelijk zijn voor het beleid in de metro.

DDM is in eerste instantie een (virtuele) plaats waar mensen die nog nooit met virtuele werelden te maken hebben gehad kennis kunnen maken met dit medium. In de metro mag heel veel: zelf bouwen, rondkijken, kletsen met anderen, hulp bieden als jij net iets meer weet dan een ander, zelf om hulp vragen, ga zo maar door. Als je het gevoel hebt dat jouw kennismaking met de virtuele wereld toch niet helemaal was wat je ervan verwacht, laat het ons dan weten!

Als je van de metro gebruik maakt gelden de volgende regels. Als je je niet aan deze regels houdt, dan word je de toegang tot DDM ontzegd. De regels worden naar je opgestuurd, per email, en je wordt gevraagd om dit te ondertekenen met de volgende regel 'ik onderschijf bovenstaand reglement van De Digitale Metro', en het te retourneren. Pas als je dit hebt gedaan wordt je de toegang weer toegewezen. Als je je herhaaldelijk niet aan de regels houdt, ook na ondertekening, kan je de toegang permanent ontzegd worden.

In de metro is het in principe voor iedereen mogelijk om mee te bouwen. Dat meebouwen gaat door het maken van 'objecten' (zoals 'ruimtes' en 'dingen'). Als je wilt meebouwen aan de metro kan je email sturen naar de Oppers, met een uitleg van wat je wilt gaan maken. De bedoeling is dat je objecten maakt die door anderen te gebruiken zijn, of in het geval van ruimtes, te bezoeken zijn. Het bouwen is gebonden aan een 'quota', in beginsel van 20000 bytes. Alleen als blijkt dat je objecten maakt die door anderen op een leuke, innovatieve, manier gebruikt kunnen worden, kan je meer quota krijgen.

In de metro is het niet toegestaan om:
A) discriminerende, beledigende of onnodig kwetsende taal te gebruiken;
B) anderen af te luisteren en/of lastig te vallen als het duidelijk is dat ze daar geen prijs op stellen;
C) je uit te geven voor een ander (bestaand) persoon;
D) mededelingen op het scherm van een ander te laten verschijnen zonder dat het duidelijk is van wie/wat ze afkomstig zijn;
E) mededelingen op het scherm te laten verschijnen van meerdere mensen tegelijk, wanneer zij hiervoor niet (op een of andere manier) gekozen hebben. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde schreeuwen, een bericht sturen naar iedereen in de metro.
F) anderen te verplaatsen zonder voorafgaande toestemming van die persoon, of zonder dat dat een duidelijke functie heeft door een aktie van die persoon;
G) wijzigingen op objecten van anderen te maken, tenzij duidelijk door de eigenaar is aangegeven dat dat mag;
H) meerdere spelers (logins) in de metro te hebben, tenzij dit expliciet door de Oppers is goedgekeurd en er een logische reden is dat de dubbele speler bestaat;
I) zodanig gedrag te vertonen dat een goede bedrijfsgang of de orde verstoord wordt (hieronder vallen bijvoorbeeld pogingen om de metro te laten crashen, door technische handelingen lag te maken of spelers het metrobezoek te verhinderen)

(N.B: Oppers mogen als het algemeen belang daarmee gediend is deze regels overtreden)
Gebruikers van DDM wordt verzocht melding te maken van overtredingen van deze regels door email te sturen naar de Oppers Veel plezier in De Digitale Metro!