Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Hoe zit het met...?  

Hoe zit het met K's generieke kamer (#92)
Een van de meest gebruikte generieke kamers is wat voluit heet K's beveiligde geintegreerde kamer (zonder stoelen) (#92). Met deze generieke kamer kun je makkelijk be´nvloeden wat en wie er wel en niet in je kamer mag. Daarom wordt deze kamer ook door veel mensen aan anderen aangeraden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Er zit wel een help bij maar die in het Engels en niet zo eenvoudig! Het onderstaande hopelijk wel.
Eerst een spoedcursus. Ga naar een kamer van jezelf, tik @chparent here to #92 en tik dan help here. Je krijgt dan (oa) dit te zien:

Help is available on the following player verbs which can be accessed by typing 
`help #92:verbname' [1] where verbname is the name of the verb you want to know 
about:
@about       @exclude      @invited      @notify
@accept       @exceptions     @join_refusal    @secure
@deny        @invite       @join-refusal    @uninvite
Tik nu help here:@about en je leest:
Information about K's beveiligde geintegreerde kamer (zonder stoelen)(#92):@about
----
Usage:   @about <room> - Gives a list of relevant information about the room.
Zo kun je dus ook help here:accept doen, help here:@deny etc. Maar goed, je wil natuurlijk dat ik het voor je uitleg! Komt ie:
Het belangrijkste commando om te weten is @secure here is <letter(s)>. Dit is het kamer om de kamer open, gedeeltelijk open, gedeeltelijk dicht of dicht te maken. Achter '@secure here is' zet je een of meer van de volgende letters, uit het volgende rijtje:
         O - Open Huis, iedereen kan naar binnen
         M - Maximale beveiliging, niemand mag erin.
         A - Alleen spelers in de @accept mogen naar binnen
         D - Alleen spelers in de @deny mogen niet naar binnen.
         X - Objecten in @exclude komen niet binnen
           /behalve/ objecten in @exceptions.
         I - Inclusief: ook objecten van, en objecten die door
           mensen worden verplaatst mogen wel/niet binnen
           afhankelijk van de @accept of @deny lijst.
@secure here is o - Dit zorgt ervoor dat de kamer voor iedereen open is.

@secure here is m - Dit zorgt ervoor dat niemand de kamer binnen kan.

@secure here is a - Dit zorgt ervoor dat niemand de kamer inkan, behalve mensen die in de @accept list staan. Je kunt mensen in de @accept lijst zetten door @accept naam, bv @accept dimi. Iemand uit de @accept lijst halen gaat met @accept !naam, bv @accept !dimi. De @accept lijst van je kamer kun je zien door @about here.

@secure here is d - Dit zorgt ervoor dat iedereen de kamer inkan, behalve mensen die in de @deny lijst staan. Mensen in en uit de @deny lijst zetten gaat hetzelfde als bij @accept.

@secure here is x - Dit zorgt ervoor dat objecten in de @exclude lijst en hun afstammelingen niet meer in je kamer kunnen komen. Als je bv. @exclude here is #95 hebt gedaan, kan geen enkele x-puppet meer je kamer binnen. Met @exceptions kun je een uitzondering maken. Tik @exceptions Poekie en Poekie kan wel je kamer binnen, maar geen enkele andere x-puppet. Dit commando kun je samen met a of d gebruiken: @secure here is ax of dx.

@secure here is i - Met alleen @secure here is a kunnen objecten wel je kamer binnen. Als je echter @secure here is ai doet, dan kunnen objecten ook niet je kamer binnen, behalve als ze van iemand in de @accept lijst zijn. Voor @secure here is dx werkt ook zo.

Als ik een kamer op slot wil doen doe ik het meestal met @secure here is aix trouwens. Verder zijn er nog een aantal dingen leuk om te weten:

@invite naam - Dit is een soort tijdelijke accept. Als je kamer op slot is (met @secure here is a) kun je iemand uitnodigen met @invite en dan kan hij of zij binnen een bepaalde periode (standaard een uur) je kamer binnen. Zie voor meer uitleg help here:@invite !

messages - Als je @messages here doet, zie je de teksten gebruikt worden voor de kamer. Bv: @orepel #317 is "De muur draait om zijn as, en kraakt als het probeert de vorm aan te nemen van %n. Met een knal floept de muur weer terug in de oude vorm.", deze tekst zie je als de kamer op slot is en iemand probeert tevergeefs binnen te komen. Deze teksten kun je veranderen door bv. dit te tikken: @orepel here is "%N komt binnen zonder kloppen, en gaat weg zonder een woord..." Dit heb ik gedaan voor Eerst Kloppen! en als bedroom nu daar in probeert te komen, dan ziet iedereen in mijn kamer: 'Bedroom komt binnen zonder kloppen, en gaat weg zonder een woord...'

Dit was genoeg uitleg denk ik, als je nog meer wilt weten of opmerkingen hebt, mail dan naar dIMITRI!