Metro icon De Digitale Metro
Naar de Metro Voor beginners Programmeren Infrastructuur Sociaal Links
   
  Metrologo Cummunicatieve verbs  

Standaard
Deze verbs gebruik je verreweg het meest. Je gebruikt ze namelijk om te praten.

an <tekst>		geef antwoord op een vraag
de <tekst>		denk iets
dimitri <tekst>	dIMITRI eEN tEKST. (praat net zoals dIMITRI: Je dIMITRI't, "eEN tEKST")
gl <tekst>		om tekst te glimlachen
gr <tekst>		grinnik iets
hu <tekst>		Huil iets
ju <tekst>		Juich iets!
la <tekst>		Lach iets
le <tekst>		leg iets uit
pr <tekst>		Zeg iets met een pruillipje
ro <tekst>		roep iets (alleen in de room)
su <tekst>		suggereer iets
vl <tekst>		om tekst te vloeken
vr <tekst>		stel een vraag
zi <tekst>		zing iets
zeg <tekst>	zeg iets
zu <tekst>		zucht iets
" <tekst>		zeg iets
' <tekst>		Net als " of zeg maar reageert anders op ?,!,:),;),:( etc..

Alternatief
Wil je iets op een leuke manier duidelijk maken, gebruik dan deze verbs!

bord <tekst>     Hou een spandoek met een text op )
bordje <tekst>    Hou een bordje met een tekst op (bedacht door..DAPHNE)
bt <tekst>      Zet <tekst> in grote letters op het scherm, maximaal
           11 tekens
denk <tekst>     Denk iets, waarbij je gedachten in een wolkje te zien
           zijn.
paste (naam|kamer)  Zo kun je een stuk tekst invoeren (pasten) en aan iemand laten zien.
pcr <naam> <tekst>  Corrigeer eens iemand anders.
tik <tekst>     Voor als je een tikfout gemaakt hebt. 
rev <tekst>     Praat een zin achterstevoren.
stotter <tekst>   Laat een zin op stotteren lijken.
vervuil <tekst>   Laat jouw originele inzichten achter in een kamer.
wijs <tekst>     Wijs met een hand naar de tekst (variant op spoof)
,ww tekst      ww staat voor werkwoord (zonder t op het einde!!!!!) 
           en het zorgt ervoor dat je de tekst werkwoordt:  
           ,smurf hoi => X smurft, "hoi"
|tekst1,tekst2    Tekst na de (1e) komma komt tussen "..":
           |zegt voorbeeldig, zo dus => 
           X zegt voorbeeldig, "zo dus"

Op afstand
Wil je op afstand iets tegen iemand zeggen? Dan kan je een van deze verbs gebruiken!

geest <naam> <tekst> Dit lijkt op het bekende (wijlen) verb disthug, maar
           werkt iets ander. Eerst typ je de naam in, dan wat je
           je geest wil laten doen. Als je een knuffel van
           afstand wil geven typ je in geest poekie geeft je een
           knuffel, en dan leest poekie 'de geest van (je naam)
           geeft je een knuffel.
mpage        multipage, gebruik: mpage jools,maroesjk,dazzler,etc
omr <naam> <tekst>  roep iets naar de kamer waar de persoon zich bevindt
page <naam> <tekst> zeg op afstand iets tegen <naam>
pose <naam> <tekst> om op afstand emote oftewel : te gebruiken. pose mieg
           slaat je bv
pt <naam> <tekst>  Pagen met tijd erbij
.naam <tekst>    om iemand een tekst te telecommuniceren (met titel)
>naam <tekst>    snelle, korte 'page'. De ontvanger krijgt maar 1 regel te zien
<naam <tekst>    om iemand een tekst te telecommuniceren (zonder titel)
\\naam <tekst>    Op afstand vloeken, juichen, etc. Typ \\ voor meer info.

Post, berichten en notities
Wil je iemand een berichtje sturen of een notitie maken? Gebruik een van deze verbs!

berichten      soort van mail idee
mail <naam> <subj>  Stuur snel email vanuit de metro 
wn <naam> <tekst>  om notities te schrijven naar <naam>
rn          om je notities te lezen
dn <nr>       om notitie <nr> te wissen
dn all        om alle notities te wissen

Praten op kanalen (zie ook list #789)
Zonder kanalen mis je een hoop gezelligheid! Gebruik deze verbs om ook op de kanalen te kunnen praten!

@addch pub      om op het kanaal pub te kunnen praten
@addch help     om op het helpkanaal te komen
@rmch pub/help    om een kanaal weer te verlaten
%p <tekst>      om iets op kanaal pub te zeggen
%h <tekst>      om iets op kanaal help te zeggen
wie!p        wie zitten er op het pubkanaal?